FinnFrameNet:Attention

From Sanat

huomaavainen

 • Koska on selvää, että Euroopasta on vaikea löytää strategisesti tärkeitä kumppaneita, meidän täytyy olla huomaavainen Tyynenmeren suunnalla - erityisesti Kiinan suhteen, hän jatkoi.

huomio

 • Kampanjan tavoitteena on kiinnittää kodin ja koulun huomio väkivaltaan ja ilkivaltaan sekä saada nuoret itse toimimaan niitä vastaan.
 • Perinteisesti joulun jälkeen huomio kiinnittyy alennusmyyntien lisäksi myös omaan vyötärönseutuun.
 • Hannele seurasi kuinka tytön miespuoliset opiskelutoverit kilpailivat tämän huomiosta ja kuinka tyttö flirttaili heille kaikille.
 • Huomio kiusallistakin Vaikka suurin osa autojen saamasta huomiosta vain lämmittää omistajiensa mieltä, ei päiden kääntyminen aina tunnu mukavalta.
 • Sen laulu kuitenkin herätti hänen huomionsa.
 • Hänen huomionsa kiinnittyy seurueeseen, jonka keskipiste on amerikkalainen leskirouva
 • Sen laulu kuitenkin herätti hänen huomionsa.
 • Hänen huomionsa kiinnittyy praktisiin ja konkreettisiin kysymyksiin, joihin vastaamista pidän tutkimuksen ensivaiheen tehtävänä.
 • Se kiinnittää huomion pääasioihin.
 • Hän on harmitellut sekä julkisuudessa että kirjassaan sitä, että huomio on kiinnitetty hänen tutkimuksistaan vain Mannerheim-kohtiin.
 • Erityinen huomio kohdistettiin kaupunkilaisen ruumiintalouteen ja kansamassan luonnollisen uusiutumisen sosiaalisiin vaikutuksiin.

kiinnittää huomio

 • Itse asiassa edes lainvalmistelijat eivät ole juuri kiinnittäneet huomiota koeaikaa koskeviin säännöksiin; ne on ehdotettu otettavaksi tai otettu lakiin yleensä perustelematta.
 • Tähän ovat kiinnittäneet huomiota presidentti Tarja Halonen ja Euroopan parlamentin jäsen Ilkka Suominen.
 • Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota niin ikään siihen, että opettajien koulutustason kohottamiseksi tarkoitettuja tutkintomääriä ei saavutettu, vaikka ammattikorkeakoulussa annettavan opetuksen pitäisi olla korkeatasoista.
 • Suomessa tähän kiinnitti huomiota Lang, joka totesi vuonna 1 880 ilmestyneessä tutkimuksessaan: » Det vanligare fallet är dock att uppfinnaren icke besitter medel och tillfälle för detta utförande.

tarkata

 • Näiden seikkojen tarkkaaminen on olennainen osa harjaantumista tuomioistuintyöskentelyyn ja nimenomaan korkeimmassa oikeudessa, jossa varianttien määrä on suuri, ei ole läheskään aina helppo havaita, miltä osin on todettava: » Ei kys. »
 • Juovuksissa kun oli, suutari ei tullut tarkanneeksi vossikan numeroita.

tarkka

 • Kahvilamurjussakin on hän tarkka ihmisaineksen näkijä, ketkä nousukkaina ovat kohoamassa yhteiskunnan ylemmille portaille, ketkä alamäessä paremmista oloista painumassa yhteiskunnan alemmille portaille.

tarkkaavainen

 • Ilman lääkärinlupaa toimineen englantilaispuoskarin puuhat paljastuivat äskettäin, kun tarkkaavainen apteekkari alkoi kummastella " tohtorin " outoja lääkereseptejä.
 • Valmentaja-vanhemman on oltava tässä suhteessa erityisen tarkkaavainen.

tarkkaavaisesti

 • Pää syvälle taipuneena kuunteli hän tarkkaavaisesti.
 • Samalla kun päivänsankarimme työkyvyllään ja tarmollaan sai liikkeensä pääkaupungin huomatuimpien joukkoon, seurasi hän tarkkaavaisesti
 • Pää syvälle taipuneena kuunteli hän tarkkaavaisesti.

varoa

 • Korkotukijärjestelmä on vielä uusi ja rakennuttajat varovaisia ennen kuin ovat saaneet kokemuksia uuden asumismuodon toimivuudesta.

varuillaan

 • Olkoon jokainen jäsen varuillaan, jottei » lankeaisi perkeleen paulaan », tullen hänen aseekseen erimielisyyden ja hajaannuksen ja kaikenlaisten vaikeuksien aikaan saamiseksi seurakunnalle ja niille, joitten yllä lepää muutenkin raskas edesvastuu tänä vaikeana aikana.
 • Tosin oli poliisi varuillaan hänen suhteensa, mutta mitä merkitsi se, kun hänen perlvihollisensa oli kykenemätön toimimaan.

???

 • Vastaväittäjät ovat usein joutuneet kiinnittämään huomiota siihen tapaan, jolla oikeuskäytäntöä on hyödynnetty väitöskirjoissa.
 • Mäkiniemi kehottaakin Puumalan päättäjiä kiinnittämään huomiota mahdollisia kaavoituspäätöksiä tehdessään kaikkiin niihin seikkoihin, joita selvityksessä on löytynyt.
 • Siihen kiinnittävät huomiota myös ulkomaiset rahoittajapankit.
 • He tutustuvat malminetsintään sekä kaivostoiminnan näkymiin ja kiinnittävät huomiota myös kehitysaluepolitiikan mahdollisuuksiin.
 • 94 Tähän kiinnittävät huomiota myös Werlaujfja Norgaard s. 84.
FEE 
degree (info)
figure (info)
frequency (info)
ground (info)
perceiver (info)
place (info)
time (info)
topic (info)