FinnFrameNet:Appointing

From Sanat

määrätä

 • — Et kui tosissasi usko, että Juck setä määräisi Tomin perillisekseen? kuului Agneta jälleen aloittavan.

nimetä

 • Aamupäivän kuluessa tarkastettiin kannatus ja paikallisyhdistysten valtakirjat. * Vastaajien puolelta nimettiin todistamaan rovasti K. R. Kares, fil. maist. E. Levanto ja päätoimittaja R. G. IKallia.
 • Se nimettiin seuraamaan viime kesänä voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin välisen työvoiman liikkuvuussopimuksen toimintaa käytännössä.
 • Kokoomus on nimennyt kh-edustajikseen Veli Töyrylän ja Pentti Kuumen.
 • Mikkelin Kokoomus on ilmoittanut, että yhdistys on nimennyt Rusasen yhdeksi ehdokkaakseen jäsenäänestykseen.

nimittää

 • Masuhara, joka nimitettiin puolustusministeriksi vasta viime kuussa, esitti eronpyyntönsä pääministeri Eisaku Satolle.
 • Esimerkiksi voidaan ottaa ruotsalainen Johan Browallius, joka nimitettiin Turun akatemian fysiikan professoriksi 1737.
 • Radiokomitea, jonka valtioneuvosto äskettäin nimitti tutkimaan yleisradiotoiminnassa ilmenneitä epäkohtia ja tekemään ehdotuksen maamme yleisradiotoiminnan uudelleenjärjestelyksi, piti ensimmäisen kokouksensa tiistaina.
 • Samalla päätettiin, että jos näistä joku es'yy lähtemästä matkalle, kaupunginhallitus saa nimittää estyneen tilalle toisen henkilön.
 • Hän nimittää kuultuaan neuvoston mielipiteen sihteeristön tärkeimmät virkailijat ( » jäsenet » ).
 • Samoilijaurheilutoiminnan tehostamiseksi perustettiin vuoden alussa urheiluohjaajan toimi ja helmikuussa nimitettiin allekirjoittanut tähän toimeen.
 • Seuraavana vuonna nimitettiin Ayräpää itse ensimmäiseksi odontologian dosentiksi ja hammaslääketieteen ensimmäiseksi opettajaksi.
 • Fino nimitettiin johtamaan laajapohjaista kriisihallitusta 11. maaliskuuta.
 • Tasavallan presidentti nimitti hänet tähän virkaan perjantaina.
 • Presidentti George Bush nimitti Weinmamtin Yhdysvaltain Suonien suurlähettilääksi 17. maaliskuuta 1989.
 • Tshekkoslovakian parlamentti nimitti hänet ensin väliaikaiseksi presidentiksi.
 • Presidentti Francois Mitterrand nimitti uusgaullisteja edustavan Balladurin pääministeriksi maanantaina sen jälkeen kun oikeisto oli saanut murskavoiton Ranskan parlamenttivaaleissa.
 • Madi palasi kolme viikkoa sitten Libanoniin PLO:n päämajasta Tunisiasta, missä PLO:n johtaja Jasser Arafat nimitti hänet Fatahin komentajaksi.
 • Kun Mitterrand valittiin uudelleen presidentiksi 1981, hän nimitti Cressonin Euroopan asioiden ministeriksi.
 • Laki on säädetty sen jälkeen, kun presidentti John Kennedy nimitti veljensä Robertin oikeusministeriksi kolme vuosikymmentä sitten.
 • Volvon hallituksen puheenjohtaja Pehr Gyllenhammar nimitti Zetterbergin seuraajakseen konsernin jontoon vuonna 1990.
 • Hän nimittää porvarihallituksen: nyt ovat kaikki saaneet olla kaikkien kanssa, jonka jälkeen on mahdollista - ehkä - alkaa tehdä taas politiikkaa.
 • Jo vuoden 1720 hallitusmuodossa säädettiin, että piispan nimittää kuningas niistä kolmesta, jotka toimitetussa vaalissa ovat saaneet enimmät äänet.
 • Tasavallan presidentti nimittää maaherran todennäköisesti viikon kuluttua.
 • Samalla presidentti nimittää MTK:n puheenjohtajan Heikki Haaviston uudeksi ulkoministeriksi.
 • Tasavallan presidentti nimittää Pajuselle seuraajan lähiviikkoina.
 • Myös maan korkein henkinen ja hengellinen johto, eli ns. intelligentsia on riippuvainen hallitsijasta, sillä presidentti nimittää kirkon piispat ja yliopistojen professorit.
 • He ovat nimittäneet itsensä oikein D. D. 's ( jumaluusopin tohtoreiksi ) — Dumb dogs ( mykät koirat ), jotka eivät voi haukkua.
 • Erimielisyyttä syntyi, kun Mannerheim nimitti esikuntapäällikkönsä Gösta Theslöfin vallatun Helsingin käskynhaltijaksi.
 • Tasavallan presidentti nimitti hänet perjantaina kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikön virkaan kesäkuun alusta.
 • Intian kongressipuolue nimitti Raon puolueen johtajaksi
 • Volvon hallituksen puheenjohtaja Pehr Gyllenhammar nimitti Zetterbergin seuraajakseen konsernin jontoon vuonna 1990.
 • Uudeksi kuluttaja-asiamieheksi tulee kuluttajaasiamiehen toimiston toimistopäällikönä pitkään toiminut varatuomari Erik Mickwitz, 52. Tasavallan presidentti nimitti hänet kuluttaja-asiamiehen virkaan maaliskuun alusta viiden vuoden määräajaksi.

valita

 • Kun Jawaharlal Nehru ryhtyi mielenosoituksellisesti keittämään suolaa Intian kongressipalatsissa, jonka puheenjohtajan istuimelle hänet oli valittu johtamaan kongressin kokouksia, vangituttivat britit hänet.
 • Sen vuoksi ja kun siihen nähden, että Viljo Vahtera oli valittu tarkastamaan yhtiön 1947 vuoden tilejä, erityisen tarkastuksen toimittamisen yhtiön hallinnosta ja tileistä oli tarpeeton eikä yhtiökokous ollut päättänyt mitään laitonta osingonjakoa, yhtiö vastusti hakemusta.
 • Hänet Jumala valitsi viemään pelastuksen sanomaa Gröönlannin eskimoille.
 • Johtokunta piti kokouksensa heti tämän edelläselostetun kokouksen jälkern ja valitsi puhenjohtajakseen rouva Karin Ottelinin, varapuheenjohtajaksi rouva Hilja Meriluodon, sihteeriksi neiti iSiirj Löytösen sekä rahastonhoitajaksi rouva Ella Airaksisen.
 • Stepashin valittiin pääministeriksi sen jälkeen kun Jeltsin erotti tämän edeltäjän Jevgeni Primakovin kaksi viikkoa sitten.
 • V / Protestanttisen pääpuolueen Ulstehn unionistien johtaja David Trimble valittiin pääministeriksi. t\ Elokuu f * Pommi-isku Omaghissa vaati 29 ihmisen hengen ja yli 200 loukkaantui.
 • Samaan aikaan julkaisi Yhdysvaltain Soulissa oleva tilapäinen suurlähettiläs Mershall Green tiedonannon, missä sanottiin: Haluan voimakkaasti korostaa, että Yhdysvallat tukee Korean tasavallan perustuslaillista hallitusta, jonka kansa valitsi viime heinäkuussa ja joka ryhtyi hoitamaan tehtäviään elokuussa, jolloin tri Tshang valittiin pääministeriksi.
 • Yhtä huonoja kannatuslukuja Barak ei ole saanut kertaakaan sen jälkeen, kun hänet valittiin pääministeriksi 13 kuukautta sitten.

???

 • Aiemman käytännön mukaan valtioneuvosto määräsi tieteellisten toimikuntien jäsenet kolmesta asetetusta ehdokkaasta ja presidentti nimitti toimikuntien puheenjohtajat kunkin toimikunnan nimeämästä kolmesta ehdokkaasta kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
FEE 
body (info)
duration (info)
function (info)
official (info)
place (info)
role (info)
selector (info)
time (info)