FinnFrameNet:Amounting to

From Sanat

kokonaismäärä

 • Mikkelin läänissä sattuvien liikenneonnettomuuksien kokonaismäärää pyritään laskemaan vuosittain viidellä prosentilla.
 • Maatuvan jätteen erottaminen etukäteen jätemassasta vähentää kaatopaikalle kertyvän jätteen kokonaismäärää, ja helpottaa lisäksi kaatopaikan hoitoa.
 • Tässä työssä tutkituilla uusilla pilokarpiinin prodrug-johdoksilla pyritään lisäämään pilokarpiinin silrnäänimeytymistä ja pidentämään sen vaikutusaikaa, jolloin on mahdollista vähentää annosteltavan pilokarpiinin kokonaismäärää ja annostelukertoja.
 • paikalletulopäivän jälkeen vielä maksettavien verojen enimmäismäärää eikä yhtiön maksettavaksi kyseiseltä vuodelta tulleiden verojen ja maksujen kokonaismäärää.
 • Juhantalo ei ole julkisuudessa suostunut kertomaan velkojensa kokonaismäärää tai yksityiskohtia liiketoimistaan.

kokonaissumma

 • Tällä hetkellä velkojen kokonaissumma on noussut lähes 4 miljoonaan markkaan.
 • Nuorten viljelijöiden investointien lisätukiin myönnettiin 25 miljoonaa markkaa, jolloin tuen kokonaissumma nousee 80 miljoonaan markkaan.
 • Myönnettyjen korvausten kokonaissumma tulee käytännössä olemaan alempi.
 • Parannusta tuli noin 199 miljoonaa markkaa, millä kokonaissumma kohosi vajaaseen 1 659,2 miljoonaan markkaan.
 • Tämän vuoden lainavarausten kokonaissumma nousee vajaaseen 7,8 miljardiin markkaan.

olla yhteensä

 • 1970-luvulla kotipaikan vaihtoja oli yhteensä 2.2 miljoonaa.
 • Kolmen vuoden toiminnan jälkeen sahan saama voitto oli yhteensä 202 49 markkaa.
 • Osanottajia oli yhteensä noin 80. Allekirjoittaneen lisäksi Suomea edusti sosiologi Tom Sandlund Åbo Akademista.
 • Maakunta-arkistoihin kävi tutustumassa 157 ryhmää, joissa oli yhteensä 2 484 osanottajaa.
 • Hakijoita 16 avoimeen hoitohenkilökunnan toimeen oli yhteensä 436. Varovaisenkin arvion mukaan 16 toimen vakinaistamisessa on kyse 60 miljoonan markan investointipäätöksestä.
 • Tutkijakäyntejä maakunta-arkistoissa oli yhteensä 25 682 ( v. 1978: 24 86 ).
 • Kasteita, vihkimisiä ja hautaan siunaamisia oli yhteensä 755 ja niihin osallistui kaikkiaan 25 200 ihmistä.
 • Vuodenvaihteessa toiminnassa oli 63 tuulivoimalayksikköä, joiden sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 38 megavvattia.
 • Lomautettujen määrä lisääntyi joulukuun alussa 665:11ä ja kuun lopussa lomautettuja oli yhteensä 1 480 henkilöä.
 • Henkilökuntaa Taucher-toimistoissa oli yhteensä 175.
 • Teoksia oli yhteensä 18. Kirja kertoo Saimaan synnystä, historiasta, luonnosta ja arvioi sen tulevaisuutta.
 • Edellisistä maksettiin korvauksia kuutisen prosenttia edellisvuotista enemmän, jälkimmäisten korvaukset olivat yhteensä hieman pienemmät kuin viime vuonna.
 • Pääsarjojen kokonaispalkinnot olivat yhteensä 1.09 miljoonaa, Porissa viime vuonna 0.98 mmk.
 • Kalervo Hännikäinen tulot olivat yhteensä 2.7 miljoonaa.
 • Viime vuonna maksetut korvaukset ja vastuuvelan lisäykset olivat yhteensä 45 miljoonaa markkaa.
 • Investointimenot olivat yhteensä 13.9 miljoonaa markkaa, josta valtion rahoitusosuudet olivat 2.1 miljoonaa markkaa.
 • Toisessa erässä Suchy sai yhteensä 9 jäähyminuuttia, joista 5-minuuttinen tuli summerin soitua Prusaan kohdistuneesta kostosta.
 • Lambarenen viidellä lääkärillä on aina keskimäärin 350 potilasta yhteensä ketään ei koskaan käännytetä pois 200 leprapotilaan lisäksi.
 • Kertomusvuonna oli pienviljelijäyhdistyksillä käytettävissä yhteensä rahavaroja toimintaansa varten 1,035,650 markkaa 75 p. Tästä oli edellisen vuoden säästöä 263,916 mk 16 penniä.

???

 • Tuontipuumäärä vastaa suurin piirtein 150 000 metsähehtaarin harvennushakkuita, jotka nyt jäävät tekemättä.
FEE 
attribute (info)
time (info)
time_span (info)
value (info)