FinnFrameNet:Amalgamation

From Sanat

liittyä

 • nen ja ekologisten puolueiden nousu on luonut täysin uuden tilanteen, sanoi Creskrn ja ennusti " edistyksellisten voimien liittyvän yhteen. ".
 • Puheessa väitettiin suomen ja karjalan kansojen liittyvän yhteen " rodullis-kansallisin verisitein ".
 • Kuoron laulettua Ilmari ( Krohnin " Mitä pyydän suita " puhui pii — likiinnanjoiitaja, pastori Holmström tervehdyssanoja toivoen sydänten liittyvän yhteen rakkaudessa.

liittyä yksi

 • Vapaaehtoisjärjestöt, mukaan lukien kirkolliset yhdistykset, ovat liittyneet yhteen ja rakentaneet yhteisen ohjelman, jonka avulla järjestetään työpaikkoja ja asuntoja alueen asukkaille.
 • kymmenen aikana 11 maassamme tapahtunut karjantarkkailun keskittymistä sitan, että pienet tarkkailuyhdistykset ovat liittyneet yhteen suuremmiksi joko pitäjittäin tai meijerialueittain.
 • Ensimmäinen merkittävä fuusio tapahtui 1919, kun Suomen Yhdys-Pankki ja Pohjoismaiden Osakepankki liittyivät yhteen nimellä Pohjoismaiden Yhdyspankki.
 • Innostuneet ihmiset liittyivät yhteen palvellakseen ihmiskuntaa ja järjestäytyivät auttaakseen ja muodostaakseen vapauden ja sopusoinnun tyyssijoja.

sekoittua

 • Laulussa mainitut pyhimykset osoittavat, että — kuten Varonen onkin ansiokkaassa tutkimuksessaan olettanut — juhlan vietto on periytynyt pakanuuden ajoilta, jolloin ei vielä pyhimysten päivät olleet määräämässä, joten tässä on myöhemmät vaikutteet sekoittuneet.
 • Kuten Keski-Euroopassa yleensä, ovat Puolankin alueilla kansallisuudet sekoittuneet toisiinsa niin, että selvien rajojen vetäminen on vaikeata.

sulautua

 • Minä katselin kaipaavin silmäyksin arabialaisen loittonevaa hahmoa, joka vähitellen sulautui pimeyteen.
 • Ainakin kerran Kuoppamäki eläytyi saarnaamiseensa niin voimakkaasti, että hänen huomaamattaan urheilu ja usko sulautuivat yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • Mikkelin markkinat olivat se meri, jossa kaikki ammatit, yhteiskuntaluokat, säädyt ja puolueet sulautuivat yhdeksi sekamelskaksi.

sulautua yksi

 • Impi Sirkka on luonut kansanopistostaan suurkodin, jossa hänen oma perheensä on sulautunut yhteen sen muiden jäsenten kanssa.
 • Maaseutu on sulautunut yhteen koko tuotantoelämäämme, joten maaseudun oloista riippuu suuressa määrin elinkeinoelämämme.
 • Isaak ja Ismael eivät koskaan voineet sulautua yhteen.
 • Tässä mielessä olisi tosiaan otollinen aika, että rikospoliisimiehetkin kukin omalla paikkakunnallaan viimeistä miestä myöten liittyisivät Suomen Poliisien Liiton alaisiin jäsenyhdistyksiin, ellei Suomen Rikospoliisimiesyhdistys katso voivansa sulautua yhteen Suomen Poliisien Liiton kanssa, mikä olisi varsin toivottavaa.
 • Koko kansakunnan eri solut voivat näin sulautua yhteen sitkeäksi, kestäväksi solustoksi — aivan niinkuin lehdessäkin, jossa koko elämän edellytys on siinä, että nesteet ~diosmoosilla " tunkeutuvat palvellen solusta soluun.

yhdistyä

 • Mäntyharjun ja Mikkelin kirjastorekisterit yhdistyvät Mikkelin ja Mäntyharjun kirjastot ryhtyvät tekemään tietojenhallintayhteistyötä.
 • Siemen televisiossa yhdistyvät kaikki ne parhaat ominaisuudet.
 • Magnus Lindbergin sävellyksessä Metal Work yhdistyvät harmonikka ja lyömäsoittimet.
 • Sen sijun jäävät Ihmiset, joiden kohtalot yhdistyvät teräkseen, hieman valjuiksi ja epämääräisiksi.
 • Ja tällöin kalkki vaikuttaa hienojakoisiin savihiukkasiin siten, että ne yhdistyvät suuremmiksi ryyneiksi, mistä on etua maanmuokkauksessa, ja samalla hiushuokoset muodostuvat sopivan kokoisiksi, mistä on etua sekä maan ' tuuletuksen ' että kasvien vesitalouden kannalta.
 • Nuo pienet tehtävät, joita salaisuudessa suorittelemme ja nuo vähäiset uhrit, joita ei kukaan muu tunne kuin Herra, ne yhdistyvät vähitellen kokonaisuudeksi, kristilliseksi luonteeksi.

yhdistää

 • Vahva usko yhdistettynä heikkoon älyyn johtaa ahdasmieliseen oikeaoppiseen lahkolaisuuteen.

???

 • Tiedonannossaan ilmoittavat Kalifornian yhdistyneet luumun viljelijät vielä, että heidän mielestään kesällä vallinneet hinnat ovat olleet liian alhaiset, mutta että myös heidän määrittelemänsä korotetut uuden sadon hinnat ovat yhä paljon alle tuotantokustannusten, kuitenkin on tarkotus sesongin edistyessä vähitellen koroittaa hintoja niin, että alkajaishinnat tulisivat olemaan aina ostajalle edullisimmat.
 • Kaikkina näinä todistuskausina ovat Jehovan todistajat yhdistyneet sopusointuiseen rynnistykseen siten, että he tekevät tunnetuksi Jehova Jumalan, hänen Kuninkaansa ja hänen valtakuntansa.
 • Mutta samalla se on aidon suomalaisen maiseman keskelle syntynyt kiehtova kokonaisuus, missä nykytaide ja vanhat kulttuuriperinteet saumattomasti liittyvät toisiinsa.
FEE 
manner (info)
means (info)
part_1 (info)
part_2 (info)
parts (info)
place (info)
purpose (info)
result (info)
time (info)
whole (info)