FinnFrameNet:Adding up

From Sanat

laskea

 • Ääntenlasku kangerteli yhä maanantaina, ja vaalikomissio arvioi, että ääniä lasketaan mahdollisesti vielä useita päiviä.
 • Lukijakuntamme ääniä lasketaan.
 • Yhtiön liikkeestään saama tulo on laskettu 193 147 markaksi.
 • 3 ) Elimellisten aineiden määrä: elimellisten aineiden määrä lasketaan sen happimäärän perusteella, joka tarvitaan niiden täydelliseen hapettamiseen; happilähteenä käytetään permanganaattiliuosta, ja ilmaistaan se joko luvulla, joka osoittaa, montako sm 3 1 / 100 normaalista permanganaattiliuosta on tarvittu polttamaan elimelliset aineet 100 sm 3 :ssä vettä tai lasketaan tästä mg-määrä happea, joka on käytetty 1 vesilitraa kohden.
 • YK esitti vuonna 1962 raportin aseistariisunnan taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista Sen mukaan ovat maailman totaaliset sotilaalliset menot 120 miljardia dollaria vuodessa ( tämänhetkinen määrä lasketaan 130 — 140 miljardiksi ) ts. B — 9 prosenttia maailman yhteisestä tavaran- ja palvelutuotannosta tai kaksj kolmannesta kaikkien kehitysmaiden kansallistulosta.

laskea yhteen

 • Alain laskemisesta kartalla, alan laskulistan laatimisesta, alojen kirjoittamisesta karttaselitykseen ja yhteenlaskemisesta maksetaan kultakin hehtaarilta penneissä:
 • Teitten, ojien ja aitain mittaamisesta ja jaosta maksetaan: Mittaamisesta ja jyvityksestä, selityksen laatimisesta sekä pituuksien muuntamisesta ja yhteenlaskemisesta 5 p:iä metr.
 • Iltatöikseni tutkin verotusluetteloita muutamien kuukausien ajan — laskin yhteen kunkin sarakkeen numerot ja vertasin loppusummia prosenteissa toisiinsa, ja tässä numerotyössä joutui hylkeenpyynti pienimmälle prosenttiluvulle, ja kalastus hyvin lähelle sitä, molemmat joutuivat monien sivuelinkeinojen joukkoon.
 • Sitten sain eräänlaisen vastenmielisyyden Claytoniin, laskin yhteen kaksi ja kaksi, vedin omat johtopäätökseni ja piirsin kuvan saadakseni siihen hänen sormenjälkensä.
 • Vakuutusasiakkaan on Vuorelan mukaan hyvä jossain vaiheessa laskea yhteen kaikkien vakuutustensa kustannukset ja verrata niitä eri yhtiöiden välillä.
 • Hän osaa laskea yhteen ja vähentää, hänen nimensä on Sandry, hän on 7-vuotias ja hän asuu Miinchenissä.
 • Sen sijaan kaikki päivän kuluessa hiihdetyt kilometrit voidaan laskea yhteen, sikäli kun näit:: tilastoidaan.
 • Tyylipisteistä pyyhittiin korkein ja alin pois ja kolme jäljelle jäänyttä laskettiin yhteen.
 • Kun Visionin keräämät pisteet laskettiin yhteen, ensimmäiselle sijalle kipusi Ruotsi 29 pisteellä.
 • Yksityisten erikilpailuiden tulokset laskettiin yhteen ja pisteet ja palkintosijat muodostuivat seuraaviksi: Miehet: 1 ) Pekka Törnroos 388 pistettä, 2 ) Eino Hilola 209, 3 ) Asko Ahvenainen 204.
 • Summa on saatu laskemalla yhteen työttömyydestä koituvat sosiaalivakuutusmenot.
 • Huomiota kannattaa kiinnittää myös tuotteen kaakaoprosenttiin, joka saadaan laskemalla yhteen kaakaovoin sekä kaakaomassan määrä.
 • Verotettava tulohan saadaan laskemalla yhteen voitto ja verot tai vähentämällä veroista tilinpäätöksen osoittama tappio.
 • Parhaan sahdin valinta tapahtui siten, että arvostelulautakunnan jäsenet panivat kilpailevat sahdit paremmuusjärjestykseen, jonka jälkeen pisteet laskettiin yhteen.
 • Yksityisten erikilpailuiden tulokset laskettiin yhteen ja pisteet ja palkintosijat muodostuivat seuraaviksi: Miehet: 1 ) Pekka Törnroos 388 pistettä, 2 ) Eino Hilola 209, 3 ) Asko Ahvenainen 204.
FEE 
cognizer (info)
duration (info)
means (info)
numbers (info)
result (info)
time (info)