FinnFrameNet:Addiction

From Sanat

alkoholismi

 • Käytännössä kutsutaan hen- kilöä kronilliseksi alkoholistiksi silloin, kun hän alkoholisminsa takia ei enää pysty huolehtimaan itsestään ja perheestään en- tiseen tapaan, ilman että häntä saa tätä seikkaa tajuamaan ja ilman että hänellä on tahdonvoimaa itseään parantaa.
 • Kun korkea valtion virkamies lähtee alkoholisminsa takia perusteelliseen kuntoutukseen, tapahtuman toivoisi herättävän myönteisiä reaktioita.
 • Epävarma on ennuste, kun alkoholisti on menettänyt vastustuskykynsä pitkäaikaisen alkoholisminsa tai aivovamman johdosta tai hän on psykopaatti.
 • Lisäksi tämä selittää vaimolleen alkoholisminsa johtuvan pikemmin sairaalloisesta tilasta kuin pahuudesta ja heikkoluonteisuudesta.
 • Työttömyydestä ja alkoholismista kärsivät isät luikkivat yhä useammin tiehensä niin, että Rion perheistä 40 prosentissa on nainen perheenpäänä.
 • Kokemus on heille osoittanut, että alkoholismista pääsee vain absolutismilla.

alkoholisti

 • - Pohjimmiltaan on kysymys siitä, että esimerkiksi Pietarissa on jo noin 150 uusrikasta, joiden joukkoon mahtuu paljon myös alkoholisteja.
 • Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.
 • " Vaikeinta alkoholistille on nöyrtyä tajuamaan, että hän tosiaankin on alkoholisti eikä omin voimin pysty enää juomahimoaan voittamaan.
 • Asunnottomia alkoholisteja on joka tapauksessa vähemmän kuin on oletettu.
 • Palaneessa talossa majaili satunnaisesti alkoholisteja.

olla koukussa

 • Sitten löytyy myös pienempiä pelureita, jotka kokevat olevansa koukussa ja riippuvaisia, vaikka heidän kohdallaan puhutaan vain muutamista kymppitonneista, joidenkin kohdalla vain muutamista tonneista, Murto kertoo.
 • Ensimmäisen aallon eli 70-luvun huumenuorista on hengisä enää murto-osa, mutta uusia nuoria on taas koukussa.

orja

 • Mainittujen aineiden orjiksi joutuneitten henkilöiden on omin avuin mahdoton päästä vapaaksi tästä orjuudesta.
 • Ei siten, ettäkö he itse olisivat olleet mokomien aineiden orjia, vaan heidän eräät lähimmät omaisensa sitä varmemmin.

pakonomainen

 • Esimerkiksi alkoholin ja muiden huumeiden pakonomainen käyttö on tulkittavissa epätoivoiseksi yritykseksi paeta tarkoituksettomuutta.
 • Jo parin käyttökerran jälkeen niihin voi kehittyä pakonomainen tarve jatkaa käyttöä ja yhä suuremmilla ainemäärillä.

riippuvainen

 • Mutta mitä enemmän halujani tällä tavoin tyydytetään, sitä nälkäisemmiksi ne tulevat vajoltaen minut riippuvaiseksi nautinnoista, jotka pitävät sieluni alituisessa levottomuudessa.

riippuvuus

 • Hänen riippuvuutensa tupakkaan oli niin kova, että vaikka lapsilla ei olisi ollut lei-
 • Sen aikana voi mietiskellä omia tottumuksiaan ja riippuvuuttaan tupakasta.
 • Lähinnä yli varojen pelaaminen ja psyykkinen riippuvuus, pelihimo, ovat tällaisia syitä.
 • Nyt arvioitavat kirjat ovat sen laatuisia, että riippuvuus julkisuudesta näkyy vaikuttavan
 • Toimenpiteistä luopumiseen voisi edelleen syytä myös milloin on perusteet uskoa, että rangaistus osoittautuisi erityisen haitalliseksi aloitettujen tai suunnitteilla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteiden kannalta, esimerkiksi huumausaineen käyttäjän hakeutuessa hoitoon päästäkseen eroon riippuvuudestaan 50
 • - Jos riippuvuudestaan haluaa puhua ja ei ole ketään joka kuuntelisi, voi aina ottaa yhteyttä meille tänne Aklinikalle.

tottumus

 • Suomessa saavutetut tulokset ovat yhtäpuhuvia: Tuhannet H eri yhteiskuntakerroksia edustavat tupakoitsijat ovat vapautu neet myrkytystilastaan ja vaarallisesta tottumuksestaan, kuten § § lukemattomat kiitoskirjeet ja toimistossamme olevat entisten g tupakoitsijoitten hoitoasiakirjat osoittavat.
 • Kun siis alkoholisti tekee parhaansa vapautuakseen » parantumattomasta tottumuksestaan » on hänellä tämän tahdon toiminnan ohella aina sitä heikentämässä käsitys, että se ei onnistu.
FEE 
addict (info)
addictant (info)
compeller (info)
degree (info)