FinnFrameNet:Active substance

From Sanat

aine

  • Se toimitti narkoottisia aineita Välimeren rannikkokaupungeista.
  • Eriäviä mielipiteitä esitettiin mm. siitä, voitiinko kiristys suorittaa tainnuttamalla objekti narkoottisia aineita käyttämällä.
  • Käytännössä Efta-maat voivat esimerkiksi säilyttää asbestimääräyksensä samoin kuin myös määräyksensä pakokaasuista ja erilaisista kemiallisista aineista.
FEE 
effect (info)
substance (info)
type (info)