Etymologiadata:imsm:voo/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lindahl & Öhrling 1780: 521 ~ saa uwe
Fábián 1861 MNyszet: 126 Tarkennus: = mns
1873–81 MUSz: 840–41 Tarkennus: = ha
2004 NSES: s.v. vuo Puolesta
Kallio 2007 SUST: 240 Tarkennus: < vksm *uva
2012 EES: s.v. voog Puolesta
Aikio 2012 SUST 264: 244 Tarkennus: = ngan buo < ksam *wuə < kur *(w)uwa-