Etymologiadata:imsm:taimi²

From Sanat

*taimi

Vastineet:

mksm. *taimi (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

taimen (As 1743 taimenda (yks. partit.); PSm, paik. KPohjanm PSavo KaakkSm Satak) ’Salmo trutta / Forelle
~ (? >) ka taimenSalmo trutta’ | vi taim (g. -e) ’lohi (Göseken), taimen (Wied)’ | li (Sal) taimin id.Ims kielistä sana on lainautunut naapurikieliin: nr murt. taimen (Länsip), tajmen(lax) id.; ven tajméń (Itämeren murt. tajmin, tameška, taĺméń) ’id.; jokinieriä, Hucho taimen (Siperian murt. ja vanh.)’; latv taimseräs lohilaji’, taimin̦štaimen’; Balt saks taymen (jo 1341), Taim(chen) id.; ven > slk tajmen id. — Ks. myös taimi.
Lähdekirjallisuus:
  • Thomsen 1890 BFB 281 (sm ~ vi li; latv ven ruots Balt saks < ims; ? ~ tammakko, lp dābmuk ’purotaimen’)
  • Suolahti 1910 NphM 12 125 (Balt saksasta)
  • A. Vilkuna 1965 Suomi 111:2 32, 48 (~ taima ’harjahirsi’)
  • SKES 1969 1197 (+ ka (? < sm); ven > slk)
  • Ritter 1993 Studien 156 (taimen ~ taimi; ?? < baltt; merk:n kehitys olisi ollut ’(nuori, uusi) kylvö (itu, verso tms.)’ > ’kalanpoikanen’ > ’forelli’)
  • Hahmo 1994 Grundlexem 79–80 (alkup. tuntematon)
  • Lisää kirjallisuutta s.v. taimi

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:taimi²/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:taimen

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:taimi²