Etymologiadata:imsm:paldëk

From Sanat

*paldëk

Vastineet:

mksm. *paldëk < kksm. *paltëk < vksm. *paltǝ̑-k (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

palle1 (: palteen; Agr; LounSm EHäme Pohjanm Peräp Länsip), palte: paltteen (PHäme ja ymp., paik. itämurt.) ’päärme, käänne, lieve / Saum, Aufschlag, Rand’, pallistaa, palttaa, paltata, pallatapäärmätä, kääntää
~ va palttāommella (kankaat) yhteen’ | vi palistadapäärmätä; reunustaa’, palistuspäärme, reunus’ | li paĺštəpäärmätä’, paĺštəkspäärme, käänne
< germ, vrt. mn faldrpoimu, laskos, lieve, helma’, nn fald, mr falder, nr fåll, ns Faltepäärme, poimu’. Vrt. palle2 ja palsi.
Lähdekirjallisuus:
 • Ganander 1787 NFL 2 321 (sm ~ vi)
 • Diefenbach 1851 VWGoth 1 362 (~ mn faldr)
 • Thomsen 1869 GSI 56, 139
 • Anderson 1879 Studien 180 (~ pallea, paltta)
 • Äimä 1919 SUST 45 188 (? ~ paltta)
 • Kettunen 1938 LivW 278 (+ li)
 • SKES 1958 476 (+ va)
palle2 (: palteen; KarjKann Ink, osin PSm), palte (: paltteen; paik. I- ja PSm) ’mäen rinne; rantatörmä; (ojan t. tervahaudan) reuna, piennar (PSm); lumi- t. soravalli tien syrjässä; heinäkarhe (KPPohjanm) / Abhang; Uferböschung; Rand (Graben, Teergrube), Rain; Schnee- od. Kieshaufen am Wegrand; Heuschwaden’, ks. erikseen pallea
~ ink pallerinne; rantatöyräs’ | ka paltemäen rinne; karin, (harv.) pellon tai metsän reuna; kalteva’ | ly palterinne’ | veE paute̮ (g. pautken), K P paude̮, poude̮rinne, piennar, laita’ | li (Sal) pāldvuori’.
Samaa germ alkuperää kuin palle1, palsi ja paltta1 (ks. näitä); merk. ’rinne, reuna’ voi olla ksm taholla tapahtuneen kehityksen tulosta.
Lähdekirjallisuus:
 • Anderson 1879 Studien 180 (palle ~ pallea, paltta; sm ~ li lp; ~ ieur)
 • Qvigstad 1881 Beiträge 52
 • Setälä 1890–91 ÄH 63 (+ ka ve ? < mn faldr-)
 • Äimä 1919 SUST 45 188
 • Kettunen 1922 LVeHA 1 55 (+ li)
 • Saareste 1953 Suomi 106:3 24 (? ~ vi murt. palde ’pilvi’)
 • SKES 1958 476 (+ ly)
 • *Koivulehto Vir 1976 254–57 (palle, palsi, paltta < vkgerm)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:paldëk/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:palle

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:paldëk