Etymologiadata:imsm:kurmi-cca/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
Kalima 1915 OLR: 143 = mari kurmǝzak, kǝ̑rmǝ̑zak
SSA I 1992: s.v. kurppa Vastaan Imsm ja marin sanat onomatop. alkuperää
Aikio 2014 JolR: 32 + Puolesta Imsm ja marin (kantamarin *kŭrmǝć-) sanat vastaavat toisiaan tarkasti, < kur *kurmićća