Etymologiadata:imsm:karkaicë-

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*imsm:karkaicë-

Vastineet:

mksm. *karkaicë- (P.K.)