Etymologiadata:imsm:kaja¹

From Sanat

*kaja

Vastineet:

mksm. *kaja (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

kajata (: kajaa, paik. kajajaa; Hemm 1605; melko laajalti murt.), kajota, kajutakaikua, raikua / schallen, ertönen’, kajahtaa (Agr; yl.), kajauttaa, kajaus, kajistakajahdella’, kajakkakuuluva, kaikuva’, kaje, kajo, kajos, kajukaiku’, kajeakaikuva
~ ink kajahtā | ka kajatakaikua’, kajahtoa, kajissasoida, kaikua’, kajahuskajaus’, kajukaiku’, kajakka, kajiekaikuva, kuuluva’ | ly kajahtadakajahtaa (ääni)’, ka₍ištakajahdella’ | ve kajata (prs. kajadab) ’kaikua’, kajahtadakajahtaa’, kajahtoittakajauttaa’ | va (Tsv) kajamakaikua’, (Kukk; prs. yks. 3. p.) kajahtābkajahtaa’ | vi kajada, kajudakaikua’, murt. kajukaiku; kaikukappale säkkipillissä
= lpE gaajudh, N gāggjât, skāggjâtkaikua, kajahtaa’, E gaaje, N gāggjâ, skāggjâkaiku’, vrt. R () kajet, Lu kājatit, kajātithuutaa’.
Onomat. sanoja, vrt. kaikua ja kajastaa.
Lähdekirjallisuus:
  • VW 1 1874 7–8 (sm ~ vi)
  • Qvigstad 1881 Beiträge 66 (+ lp)
  • Setälä 1890–91 ÄH 306 (+ ka)
  • SKES 1955 144 (+ ly va ve)
  • EEW 1982–83 659

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:kaja¹/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:kajata

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:kaja¹