Etymologiadata:imsm:kaiho/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2014 LU: 3-5 = ersä kaž, kažo ’paha, huono; onnettomuus’, ko ki̮ž ’kuolleena syntynyt lapsi’, ud ki̮ž ’tauti’, pMs χojt- ’olla sairaana’, ksam *kåjtǝ ’sairaus’ < kur *kajšV ’sairaus’
Aikio 2015 SUSA: 37-39, 57 Lisätieto kur rekonstruktio *kajšo
Pystynen 2020 FUF: 71-69 Lisätieto ko ja ud pikemmin < kur *kičə, ~ imsm *kitu-; kpe * ei säännöllisesti < kur *aj