Etymologiadata:imsm:kahlëh/th

From Sanat
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 2016 SUST: 458 imsm ← germ *xasliōn- > nr hässla ’nippu pellavaa t. hamppua’ Substituutioille *-sl- → *-hl- ja *-iōn → *-eh löytyy rinnakkaistapauksia. Liivin kǭļ ’(suoneniskennässä käytetty) side; vyö’ ei katkon puuttumisen takia voi palautua ksm. *h:lliseen asuun eli ei kuulu tähän, liivin vastine sen sijaan kǭ’l ’nauha, 30 kpl (kaloja)’