Etymologiadata:imsm:halli/th

From Sanat
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Thomsen 1890: 117 146–7 221 + + ← ba vrt. lv salns salnis salniķis lt šalnis ’harmaa nauta’; kuuluu yhteen s. halla kanssa; ?vaik. ⇐ lt žalias ’vihreä’ Vrt. laukki ’täpläotsainen kotieläin’ ← lt laukis id., harmi ’harmaa kotieläin’ ← lt širmis id., joista -i- on voinut lainautua kotieläinten väriä ilmaisevaksi johtimeksi (mustimusta); karjatalous- ja laidunsanastosta balttilaislainoja ovat myös apila, harja, heinä, härkä, juhta, jäärä, karva, kulo, laukki, luhta, muli, oinas, paimen, rieska, torvi, vihvilä, villa, vuohi ja ätelä
Junttila 2012 SUST 266: 278 - Vastaan Yhtäläisyys ims -i-suffiksin ja ba -ij-suffiksin välillä voi olla sattumaakin
Plötz 2013 IJDLLR: 153 + Puolesta Ba -ija-vartalot edustuvat usein ims e-vartaloina, kuten sanassa vuohi [halli on kuitenkin i-vartalo!]

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli