Etymologiadata:imsm:haimo/KBL

From Sanat

*HAIMO > sm ka heimo, ve heim, va õimo, vi (→ uk) hõim, li aim s.

A suku, kauemmat sukulaiset; perhe; kansanryhmä; sukulainen; B ulkosaarelainen; C mehiläisyhdyskunta

Merkitysten levikki
a ab a a A A A A A a A
A
A A a a a
Ac A a A

vsm vvi vuk A

> Au heima

Balttilaislainaetymologia

< kksm *šajmo

← baP *šeimå < kba *śeimah > lt šeimà 1, 2 perhe; 3 palkolliset, apuväki; 4, 5 pesye;

⇒ lt šeimyna 1, 2, 4–6 = šeimà; 3 leipäkunta; suku; 8 asujamisto

⇒ pr seimins talonväki, perhe

t. ← o-asteinen baP *šaimå

~ kba *śaimis > ven-ksl сѣмь henkilö

⇒ kba *śaimiah > lv sàime ~ saîme palkolliset; suurperhe; misl сѣмья 1 palkolliset, orjat; perhe; 2 puoliso; ym. sl

⇐ kie *ḱoi-mo- > go haims kylä; msk heimr koti; maailma; ru hem koti ym. ge

Etymologiaa esittää Donner 1884: 266. Thomsen 1890: 103 pitää lähtömuotona ba -ei-llistä asua. Kiparsky 1968b: 311–2 lisää, että poikkeava li ai- voi olla sanan lv saime vaikutusta. Smoczyńskin 2007 s.v. šeima mukaan laina kuitenkin on saatu -ai-llisesta asusta, joka ba taholla on ensisijainen. Schalin 2016: 249 selittää, että vain li aim on odotuksenmukainen ja -õi- muualla ims:ssa johtuu myöhäisestä ”tertiäärisestä” takavokaalistumisesta.

Päätelmät

B palautuu merkitykseen ’(kauempi) sukulainen’ (A2) ja C merkitykseen ’perhe’ (A1). Oletetun ba lähtömuodon semantiikkaan sopii hyvin lähtömerkitys ’perhe’, josta > ’suku’ ja > ’kansanryhmä’ (vrt. CLICS family – relatives 35 ja family – people 5).

Diftongiedustus on ba lainoissa ainutlaatuinen, mutta selittyy mksm Suomenlahden murteen kehityksellä ai > ëi, joka näkynee myös v:ssä va sõisoa = sm seisoa. Jälkitavun o:lla ei ksm:ssa ollut etistä vastinetta, mikä jätti muuten odotuksenmukaisen ai > ei -kehityksen puolitiehen. Ukalan hõim on tällöin selitettävä lainana virosta. ”Tertiääriselle” takavokaalistumiselle -o:n vaikutuksesta ei ole paralleeleja, sillä muut e:n takavokaalistumistapaukset on todettu myöhäiskantasuomea vanhemmiksi (Pystynen 2019: 42).

Lv saime lienee äänteellisesti liian kaukana li sanasta aim ’perhe, kotiväki’ ollakseen aiheuttanut sen diftongin vaihtumisen. Ba lähtömuotoon on kaikesta päätellen rekonstruoitava -ai-.

← ba *šaimā.

Murteet merkitysten levikkikartalla
Lo Ep Kp Pe Sa Kk Vie Ek Au ly ve
ink
S L K I R va
li M T V