Etymologiadata:imsm:häntä

From Sanat

*häntä

Vastineet:

mksm. *häntä < vksm. *? (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:häntä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Hylätty etymologia: ← ba pass. perf. part. n *žengta t. f *žengtā vrt. lt žeñgti ’mennä, astua; nousta t. laskeutua’ , ks. Rédei 2000 LU 227; Venckutė 2001 Ba 129; Nikkilä 2001 FUF 399: 401; Koivulehto 2001 FUF 57

Hylätty etymologia: ur: = mnsE šĭ̮š I šəš ~ səs L ši̮š P sis, haI čö̆nč E čĕnč P šăš ~ săs ’selkä’ , ks. Aikio 2015 LU 4

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:häntä