Etymologiadata:imsm:häici¹/th

From Sanat
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Grünthal 1910 EK: 280 Vaihtoehtoisena ← ba, vrt. lv ziede ’kukinto’; tähän heisipuu hedelmä heilimöidä
Mägiste 1970 FS Stang: 352–9 + + Tarkennus: ← ba, vrt. lt žíedas lv zieds ’kukka, kukinta-aika’; merkitysvaikutusta ⇐ hete- (~ hede hedelmä, deskr); tähän ei heilimöidä Lähtömuoto ~ lt žydė́ti 'kukkia, kukoistaa; viihtyä; loistaa; kasvaa hometta; tulehtua' lv ziêdêt 'kukkia; hohtaa värikkäänä; homehtua; koittaa, sarastaa' ⇐ kie *ǵei- ~ *ǵi- 'itää; haljeta; puhjeta kukkaan'; myös reisi ~ lt rietas mukautunut lainautuessansa e-vartaloiseksi
1994 SEGV: s.v. eďďittsämǟ + Tarkennus: heisipuu ei tähän, vaan ~ heisi ’rihma’ = md ??ma pe Lähtömuodon vastineita myös go *keinan ja arm anciuł 'itää'
Koivulehto 1992 Vir: 185–211 + x Tarkennus: deskr.peräistä sanuetta ei tarvitse olettaa; hete- ehkä tähän; heisipuu joko tähän t. ~ heisi ’rihma’ ← ge; heisi ’rihma’ vaikuttanut sm heitiä-verbin merkityksen rajoittumiseen heinäkasvien kukintaan viittaavaksi Vi -õi- viittaa ksm -ai-hin; vanhat lainat, etenkin raskasensitavuiset, mukautuneet usein e-vartaloiksi; koiranheisipuun mahdollisena nimeämismotivaationa komeat kukinnot (’kukkapuu’), vrt. myös mustaseljan kukintojen lääkekäyttöön, vaikka paralleeleja nimitykselle ’kukkapuu’ ei kuitenkaan ole eikä mustaselja ole ensisijainen heisipuu; vi õisvesi ’visva’ < ’kukkavesi’ semanttisin paralleelein
Uibo 2008 KjK: 987 + Tarkennus: heisipuu alkumerk. ’kukkapuu’ Nimeämismotiivi ’kukkapuu’ on myös heisipuun vi nimityksen loidapuu taustalla

Hylätty etymologia: ur: = ers чевге, mkš čivge, maL шарты, ko жов udm шу ’heisipuun marja’ , ks. Lytkin – Guljajev 1970 s.v. жов

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli