Etymologiadata:imsm:ehti-/th

From Sanat
Indoeurooppalaisperäinen
Koivulehto 1989 SUSA: 175–9 + + + ehtää = ma ышташ : -ем 'tehdä; aiheuttaa; luoda, laatia; pystyttää; käyttäytyä; työskennellä; päättää; hankkia; syödä', ?ko эштыны 'valmistaa; voida; ehtiä, ennättää; kypsyä' < sm-pe *(j)eštä- < *(j)ešk-tä- ← esiba *jeh₁gw-jo/je-, vrt. lt jė̃gti 'voida, kyetä', lv jēgt 'käsittää'; saa astat 'ehtiä, joutaa; tavoittaa; tulla ajoissa' ← ksm; ko ? ← ksm Lainaverbeihin on liitetty verbaalistava johdin -tA- [ks. paralleeleja]; kantamuodon *(j)eške- ja johdoksen *(j)eštä- suhteeseen vrt. kiihkeä, kiihko ~ kiihtää, askel ~ astua [ym.]; ehtää-verbistä ⇒ myös ehto alkumerk. 'vapaa valinta; valta valita; tahto' [ks. tarkemmin]; saa verbi vastaa äänteellisesti ims johdosta ehtiä, josta se lienee lainaa; jos ko verbin эштыны ~ murt. ештыны ensitavun etuvokaalius johtuu alkuperäisestä j-stä, se voi olla = ims, muussa tapauksessa se ← ksm; ba välivokaalittomat -ja-verbit eivät ole nominikantaisia, vaan vanhoja [ie] kantaverbejä tai niitten johdoksia; merkityskehityksen 'kyetä' > 'ehtiä' on käynyt läpi myös joutaa; (mts. 171–75: ie j- ei edustu, koska ims:ssa ei ole vanhoja je- ~ ji-alkuisia sanoja, joten sana on joko lainautunut e-alkuisena t. myöhemmin je- > e- kuten vksm vo- > o-; laryngaalin vastineena ksm -š- kuten lainassa puhdas; laryngaalin rekonstruoiminen lähtömuotoon perusteltua, koska sitä ei voi osoittaa pidennysasteiseksi [ks. perusteluja]; vartalon e-ä on odotuksenmukainen, koska e-a tuli kieleen vasta nuorempien lainojen myötä)
Hyllested 2014: 14 - Vastaan ksm š ie laryngaalin edustuksena epävarma
Saarikivi 2018 UH: 308–10 - - Vastaan i-vartaloisuus osoittaa verbin nuoreksi; ko ← ims; ma vokaaliedustus rinnastuksen kannalta epäsäännöllinen; ainakin vi ehtida ja li ē'ďõ ovat johdoksia ⇐ eheä ~ ehjä; va todnäk ← sm
Arjalaisperäinen
Hyllested 2014: 14 + = saa astat 'ehtiä, joutaa; tavoittaa; tulla ajoissa', ma ышташ : -ем 'tehdä; aiheuttaa; luoda, laatia; pystyttää; käyttäytyä; työskennellä; päättää; hankkia; syödä', ko эштыны 'valmistaa; voida; ehtiä, ennättää; kypsyä' ← ar vrt. av īšti 'omaisuus' lähtömuoto ⇐ ie *Heiḱ- 'pitää vallassaan'
Holopainen 2019: 83–84 - Vastaan vokaalisubstituution takia epätodennäköinen
Johdos
Saarikivi 2018 UH: 308–10 + sm–ve verbi on ehkä vi ehtida, li ē'ďõ verbien tavoin ⇐ eheä ~ ehjä Alkuperäinen merkitys voisi olla 'valmistua'

Hylätty etymologia: ← ba vrt. lt jėgti, ks. Hyllested 2014: 14