Etymologiadata:imsm:aukko/th

From Sanat
Johdos
Lähde, s. Väite Argumentit
Kettunen 1930 Suomi: 232–235 Liittyy sanaan avata ym.
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Parpola 2010 StOr: 308–309 + imsm *aukko ← kgerm *augōn ’silmä’ (> goot augo, mys ouga ym.) -o-loppuiset sanat yleensä lainoja. ’aukko’ monissa kielissä johdettu ruumiin aukkoja (kuten silmiä) tarkoittavista sanoista, vrt. myös ’silmä’ > ’ikkuna(-aukko)’ (msk vind-auga, venäjä oko > okno jne.)