Etymologiadata:imsm:angër-/th

From Sanat
Balttilaisperäinen
Liukkonen 1999 21 + + ← ba *vangar-vā vrt. lt vangarýkštė, vingiorykštė id. Ba v- jää lainassa dissimaation vuoksi edustumatta; ba -ar- → ims -er- kuten lainoissa meri, perna ja vaivero; ba suffiksi *- esiintyy kasvinnimissä lt viksvà 'sara' ja garšvà 'vuohenputki'
Nikkilä 2001 FUF 400 - Vastaan Dissimilaatio jää selittämättä
Nilsson 2001 LiBa 187 - - Vastaan Lähtömuodolla ei vastinetta ba kielissä
Gliwa 2009 StEtCrac 177, 184–85 + + Tarkennus: ← ba *vanger- t. *vangir- Lähtömuotona kävisi myös *vanger-vā t. *vangir-vā, vrt. lt žirnis ~ sm herne; johtimen -v-n voi selittää -u-kantaisesta muodosta *vanger-u-, vrt. lt vangurūkščia id., kuten lt *ling-u- : lengvas; lähtömuoto ⇐ ie *weng- 'kaartua'
Holopainen – Kuokkala – Junttila 2017 NyKÚE 129 + Puolesta Ba -ā > sm -o myös kolmitavuisissa lainoissa ativo, lapio ja nukero
Junttila 2021 Vir 258–63 - - Vastaan Edellyttää ba lähtömuodolta harvinaista a-astetta ja todentamatonta v-n katoa mahdollisesti s:n *angurjas 'ankerias' vaikutuksesta
Germaanisperäinen
Junttila 2021 Vir 258–63 + + - (Nikkilän havainnon pohjalta) ← sk *angan-wahstuR t. mru *angan-vaxter ’tuoksukasvi’, vrt. msk angi ’tuoksu, haju’ ja msk vǫxtr ’kasvu’, mru vaxter ~ växter ’kasvu; kasvi’ ym. Vi angervaks edustaa alkuperäisintä muotoa; substituutio -nv- → -rv-; merkitysparalleeleja ru murt. luktört ja sm murt. hajuheinä mm. ’mesiangervo’