Etymologiadata:imsm:akana/th

From Sanat
Germaanisperäinen
Thomsen 1869: 111 ← ge vrt. go ahana, msk ögn, mysa agana id.
Wiklund 1912 MO: 229 Tarkennus: joko ← go ahana t. msk aghn id.
1991 LägLoS: s.v. akana Tarkennus: todnäk. ← kge *aganō
1994 SEGV: s.v. akana + Puolesta Lähtömuotona kie n-laajenne *h₂eḱ-e/on- ⇐ *h₂eḱ 'terävä' [lisää ie vastineita ja viitteittä näitten tutkimukseen]
Hofstra 2010 NOWELE: 209 + Puolesta ksm -a oli tavallinen loppuaines, joten sen ei tarvitse lainoissa fonologisesti vastata lähtökielen sananloppua (Collinder 1932: 64–6)