Etymologiadata:imsm:ahtëra/th

From Sanat
Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Paasonen 1896 KielLis: 7 = еrs jakšt́eŕ, mkš äš́t́əŕ ’hedelmätön’
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Blažek 1990: 40 = ers ekšt́eŕ, mkš äš́t́əŕ < sm-volg *äkš(ɜ)terɜ 'gelt, güst, unfruchtbar' ← ar *a-kšaitra- > mint á-kṣetra- ‘destitute of fields, uncultivated’
Aikio 2015 SUSA: 44 Puolesta
Holopainen 2019: 65–66 Tarkennus: itämerensuomen ja mordvan sanat luultavasti rinnakkaislainoja ims-md vokaalivastaavuus epäselvä