Etymologiadata:imsm:aina/th

From Sanat
Germaanisperäinen
Thomsen 1870: 129 ← ge, vrt. go ainaha, msk einga ['ainoa']
Hummelstedt 1937 Fms: 240–2 + Tarkennus: ← ge *aina-, vrt. ru en '1' murre-esimerkkejä sanan ru en käytöstä merkityksissä 'aina, jatkuvasti, alinomaa'
2004 NES: s.v. aina + s Vastaan Ge vastineet äänneasultaan hyvin mutta merkityksensä puolesta huonommin sopivia
Balttilaisperäinen
Thomsen 1890: 101 156–7 + ← ba vrt. pr ainat 'aina, alinomaa', lt vienàt, lv vien 'vain' BaI v- ei ole alkuperäinen [viite kirjallisuuteen]; kaikki ba lainat eivät osallistuneet imsP kehitykseen ai > ei
Setälä 1912 FUF: 267 + Puolesta (vaihtoehtoisena) Lähtömuotona johdos lukusanasta '1': lt vienas, go ains, mir oen, lat ūnus, kr οἰνό-
1994 SEGV: s.v. aina + Puolesta [viitteitä kirjallisuuteen lähtömuodon alkuperästä]
2004 NES: s.v. aina + Puolesta Sanan itämerensuomalainen levikki viittaa lainaperäisyyteen